Deze prijsvraag wil een podium geven aan ambitieuze, professionele opdrachtgevers die op vernieuwende en innovatieve wijze natuurinclusief bouwen onderdeel maken van het planproces en zo anderen inspireren.

Onze droom
De druk op het stedelijk en landelijk gebied neemt toe door een sterke vraag naar woon- en werklocaties binnen de grenzen van ons land. Tegelijkertijd is klimaatverandering voelbaar door bijvoorbeeld hittestress en waterproblematiek. De oude tegenstelling tussen bouwen en natuur kan verdwijnen door aandacht voor groen en biodiversiteit bij woningbouw, bij de inrichting van de openbare ruimte en bij gebiedsontwikkeling. Natuurinclusief bouwen draagt immers bij aan een gezonde, aantrekkelijke en toekomstbestendige leefomgeving voor mens en dier. Wij dromen van bouwprojecten en gebiedsontwikkeling waar groen zorgt voor meer biodiversiteit, voor een koelend effect in de zomer, voor waterberging en voor een prettige leefomgeving voor de inwoners.

De prijsvraag
Om natuur een vaste plek te geven in het bouwproces, is het van belang dat gemeenten en projectontwikkelaars natuurinclusief bouwen consequent meenemen bij het begin van de planvorming. Om deze ontwikkeling te stimuleren en de impact van natuurinclusief bouwen te vergroten heeft DuurzaamDoor het initiatief genomen voor de prijsvraag Bouwen + Biodiversiteit, als onderdeel van de activiteiten van de Participatietafel Natuur en Biodiversiteit (met o.a. IVN, Ministerie van LNV, Provincie Noord-Holland, AM, Ballast Nedam Development en WUR).

Deze prijsvraag geeft een landelijk podium aan ambitieuze, professionele opdrachtgevers die op vernieuwende en innovatieve wijze natuurinclusief bouwen onderdeel maken van het planproces en zo anderen inspireren.

De organisatoren van de prijsvraag zijn daarom op zoek naar innovatie en ambitieuze voorbeelden van uitvragen waar natuurinclusief bouwen op een slimme en doordachte wijze onderdeel van is. Wilt u heel Nederland inspireren met uw goede voorbeeld? Zend uw uitvraag in voor de wedstrijd waarna een jury met vertegenwoordigers van NEPROM, NL Greenlabel, Gemeente Den Haag, Vogelbescherming en TU Delft de inzendingen beoordeelt en de drie meest innovatieve en ambitieuze inzendingen nomineert. In het voorjaar van 2019 volgt bekendmaking van de winnende uitvraag tijdens een sprankelende bijeenkomst. De winnaar krijgt een landelijk podium voor zijn initiatief en een mooie, tastbare verrassing.