Uitvraag van Gemeente Zeist en woningcorporatie Woongoed Zeist voor het ontwikkelen van de wijk Kerckebosch.

Natuur en wonen staan naast elkaar bij de integrale gebiedsontwikkeling. Deze wijk met sociale woningbouwflats transformeert over een periode van 12 jaar naar een gevarieerde woonwijk in een groen woonlandschap. De gemeente Zeist en woningcorporatie Woongoed Zeist werken samen aan het levensloopgeschikt maken van deze wijk. Belangrijk hierbij was de start vanuit een ecologische visie waarbij de verbinding tussen de wijk en zijn bos- en natuurrijke omgeving in samenhang is bekeken.