Uitvraag van Gemeente Utrecht voor een hoogbouwkavel in Leidsche Rijn.

Het project moet een voorbeeld worden voor ‘gezonde duurzame verstedelijking’. Indicatoren hierbij waren o.a. stimuleren van ontmoeting en levendigheid, mogelijk maken van groen in- en rondom het vastgoed en de semi- openbare ruimte, aandacht voor spelen en bewegen, verbinding met de omliggende parken en rekening houden met toekomstige klimaatverandering. Vanuit een contactgroep van omwonenden en toekomstige bewoners zijn aanvullende indicatoren benoemd op gebied van biodiversiteit zoals groen park/plein, diervriendelijk bouwen en het aantrekkelijk maken van het gebied voor vogels.