Nominaties Prijsvraag Bouwen + Biodiversiteit bekend

Uit alle inzendingen voor de prijsvraag Bouwen + Biodiversiteit heeft de jury twee uitvragen gekozen die meedingen naar de hoofdprijs. Naast twee uitvragen selecteerde de jury twee projecten die een speciale vermelding verdienen.

De twee genomineerde uitvragen zijn: Gemeente Utrecht  met Hoogbouwkavel Leidsche Rijn Centrum Noord en Gemeente Zeist met Kerckebosch Zeist.
Wervenpark Dordrecht en Amstelstad Biodivers ontvingen een speciale vermelding.

 

De jury (bestaande uit Erik Pasveer, bouwmeester Gemeente Den Haag, Fred Wouters, directeur Vogelbescherming Nederland, Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar Climate Design & Sustainability TU Delft, Jan Fokkema, directeur NEPROM en Lodewijk Hoekstra, oprichter NL Greenlabel, voorzitter jury) heeft de inzendingen beoordeeld en meest innovatieve en ambitieuze inzendingen geselecteerd. De jury is blij met het grote aantal vooraanmeldingen en inzendingen (30 in totaal) en de aandacht voor natuur en biodiversiteit bij de bouwopgave. De inzendingen voor de prijsvraag laten zien wat gemeenten en andere professionele opdrachtgevers kunnen doen om bij bouwprojecten meer aandacht te krijgen voor natuur en biodiversiteit. De genomineerde uitvragen hebben al in een vroeg stadium van het proces gevraagd naar maatregelen voor natuurinclusief bouwen, in combinatie met andere duurzaamheidsvoorzieningen.

Lodewijk Hoekstra, voorzitter van de jury:
“Steeds vaker zien we integrale uitvragen waarbij gemeenten eisen stellen aan duurzaamheid, gezondheid en biodiversiteit. Door deze eisen slim te koppelen ontstaat een gebouw en een gebied dat toekomstbestendig is, waar het fijn wonen is en waar veel ruimte is voor natuur en biodiversiteit. De genomineerde projecten laten zien dat gemeenten en andere opdrachtgevers hier al vroegtijdig op kunnen selecteren”.

Finale tijdens Building Holland
Tijdens de finale volgt de bekendmaking van de winnende uitvraag. De winnaar krijgt een landelijk podium voor zijn initiatief en een mooie, tastbare verrassing. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens een wervelend programma over Natuurinclusief bouwen op donderdagmiddag 11 april, als onderdeel van Building Holland (9 t/m 11 april, RAI Amsterdam). Meer informatie over deze bijeenkomst volgt binnenkort.